Ο Βασιλιάς της Φλόγας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού συστήνεται

Ο Βασιλιάς της Φλόγας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού συστήνεται