Οι παραγωγοί του Δρόμος 100.5 έλαβαν μέρος στην καμπάνια #LookAfterYourOranges