Παρούτης: Η γυναίκα μου ετοιμόγεννη με περίμενε να τελειώσω την εκπομπή για να πάμε στο γιατρό (Βίντεο)