Φιλίππα Καρσερά: Η φωτογραφία με Ν. Χριστοδουλίδη και οι ευχαριστίες

Φιλίππα Καρσερά: Η φωτογραφία με Ν. Χριστοδουλίδη και οι ευχαριστίες