Φιλίππα Καρσερά: Ποια είναι η υποψήφια πρώτη κυρία της Κύπρου

Φιλίππα Καρσερά: Ποια είναι η υποψήφια πρώτη κυρία της Κύπρου