Ποιά η σχέση του David Bowie με την Κύπρο

Ποιά η σχέση του David Bowie με την Κύπρο