Οικονομία


Μείωση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων στην Κύπρο
Μείωση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων στην Κύπρο

Μικρή μείωση κατέγραψαν τα επιτόκια καταθέσεων, αλλά και εξαιρουμένων των καταναλωτικών, των δανείων στην Κύπρο, το Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρουσίασε μείωση στο 1,17%, σε σύγκριση με 1,22% τον προηγούμενο μήνα. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το επιτόκιο αυτό είναι το δεύτερο ψηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Ολλανδία (1,59%) ενώ το χαμηλότερο έχει η Ιρλανδία (0,05). Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν τον Δεκέμβριο στο 0,34%. 

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες επίσης σημείωσε πτώση στο 1,32%, σε σύγκριση με 1,38% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για το ψηλότερο καταθετικό επιτόκιο στην ευρωζώνη και ακολουθεί η Ελλάδα (0,93%). Το χαμηλότερο τον ίδιο μήνα είχε η Ιρλανδία (0,02%) ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν στο 0,06%. 

Μειωμένα και τα δανειστικά επιτόκια, πλην των καταναλωτικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε αύξηση στο 4,20%, σε σύγκριση με 3,73% τον προηγούμενο μήνα. Το ψηλότερο στην ευρωζώνη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ είχε το Δεκέμβριο η Λετονία (17,76%), το χαμηλότερο το Λουξεμβούργο (1,20%) ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν 4,45%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας υποχώρησε στο 2,53%, σε σύγκριση με 2,62% τον προηγούμενο μήνα. Το ψηλότερο στην ευρωζώνη τον ίδιο μήνα είχε η Ιρλανδία (3,02%) ενώ το χαμηλότερο η Φινλανδία (0,93%). Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν 1,68%.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κεντρικής το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. μειώθηκε στο 3,56%, σε σύγκριση με 3,65% τον προηγούμενο μήνα. Η Μάλτα είχε το ψηλότερο τέτοιο ποσοστό (4,89%) και το Βέλγιο το χαμηλότερο (2,11%). Ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν στο 2,11%.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε πτώση στο 3,50%, σε σύγκριση με 3,84% τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για το δεύτερο ψηλότερο επιτόκιο στην ευρωζώνη μετά από την Ελλάδα (4,36%). Το χαμηλότερο έχει η Ιταλία (1,13%) ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι στο 1,32%.

Πηγή: ΚΥΠΕ