Άρχισε η επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα

Άρχισε η επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα