Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης – Εντός τριών χρόνων η εκμετάλλευση φυσικού αερίου