Απορρίφθηκε αγωγή από καταθέτες της Τρ. Κύπρου για το κούρεμα του 2013

Απορρίφθηκε αγωγή από καταθέτες της Τρ. Κύπρου για το κούρεμα του 2013