Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ

Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ