ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίζει για το αίτημα Γερμανίας για φυσικό αέριο