ΥΠΟΙΚ για την Έκθεση του ΓΕ: Από το 1960 μέχρι το 2021 τα €2,3 δισ. ανείσπρακτοι φόροι