Έντονος προβληματισμός ΣΕΚ για ύψος και μη καθορισμό ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού