Ελληνική: Τέλος στα αρνητικά επιτόκια καταθέσεων μη φυσικών προσώπων