Ο Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «BBB-» της Κύπρου