Κρατικός Προϋπολογισμός: Ποια κονδύλια σταύρωσαν και ποια περιέκοψαν τα κόμματα