Οι χιλιάδες λήπτες θα λάβουν τις επιταγές τους πριν τα Χριστούγεννα