Πρώην Λαϊκή: Καταχωρήθηκε η πρώτη ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους 4 πρώην στελέχη