Η EBRD ενισχύει τη στήριξη της στη χρηματοδότηση του εμπορίου στην Κύπρο μέσω της ΤΚ