«Ανώμαλη προσγείωση;» – Από τα 30 tcf τα 16 είναι ανακτήσιμα στο κοίτασμα «ΖΟΡ»