Απαισιοδοξία ανάμεσα στους διευθύνοντες συμβούλους για την παγκόσμια οικονομία