Συνεδριάζει για τελευταία φορά το ΔΝΤ για την ένατη αξιολόγηση του κυπριακού προγράμματος