Θορυβημένη η παγκόσμια ελίτ στο Νταβός από μια ενδεχόμενη αποδυνάμωση της ΕΕ