Πρόθεση να «διευκολύνει» την ελληνική Επιτροπή Θεσμών ο Βγενόπουλος