Ανακαλύφθηκε εκτεταμένη στήλη ΦΑ εξαιρετικής ποιότητας σε διάφορα πετρώματα του «Καλυψώ»