Σε εντατικό διάλογο ΣΚΤ – συντεχνίες για σχέδιο εθελούσιας εξόδου