Ερευνητική Επιτροπή για Συνεργατισμό – Ορκωμοσία και επίσημη ανάληψη καθηκόντων