Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης για αναβάθμιση ακτοπλοϊκών σκαφών από Υφυπουργείο Ναυτιλίας