Στα κανονικά επίπεδα επανήλθε η κίνηση στις υπεραγορές