Κέρδη στο ΧΑΚ εν μέσω πενιχρού επενδυτικού ενδιαφέροντος