Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα στις ασιατικές αγορές