Σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη 4,95% κατέγραψε το ΧΑΚ