Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 LIVE ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ LIVE

Νέα πτώση στο ΧΑΚ την Τρίτη

Μικρές απώλειες παρουσίασε την Τρίτη το Χρηματιστήριο, στη δεύτερη πτωτική του συνεδρία αυτή την εβδομάδα.

 

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,65% κλείνοντας στις 43,99 μονάδες, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση επίσης 0,65%, κλείνοντας στις 26,11 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος περιορίστηκε στις €31.634.

 

Μοιρασμένη εικόνα παρουσίασαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη κατέγραψαν η Εναλλακτική Αγορά και ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών με 0,53% και 0,51% αντίστοιχα, ενώ ζημιές παρουσίασαν η Κύρια Αγορά με 1,57% και τα Ξενοδοχεία με 0,87%.

 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού με €15.015 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,05). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €7.965 (πτώση 1,48% - τιμή κλεισίματος €0,46), της KEO PLC με €2.388 (άνοδος 1,60% - τιμή κλεισίματος €1,27), της Ελληνικής Τράπεζας με €1.430 (πτώση 2,40% - τιμή κλεισίματος €0,57)και της Logicom Public LTD με €751 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,07) .

 

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 46.

 

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Inzhsystems Ltd, ως είχε ανακοινωθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης).

 

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης αυτής, η εταιρεία συμμορφωθεί με τη συνεχή υποχρέωση της για έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019, τη συνεχή υποχρέωση για διορισμό Συμβούλου Εισαγωγής, τη συνεχή υποχρέωση για διορισμό Εμπιστευματοδόχου και τη συνεχή υποχρέωση για έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019,

 

Επίσης το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, αποφάσισε όπως οι τίτλοι του εκδότη αυτού συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, λόγω της «Γνώμης με Επιφύλαξη» που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2019.

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε) προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς και αφού μελέτησε το περιεχόμενο της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών του εκδότη αυτού.

 

Τέλος, το Χρηματιστήριο, μετά από τη λήξη της περιόδου για υποβολή και δημοσιοποίηση (30 Σεπτεμβρίου 2020) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, ανακοινώνει ότι οι ακόλουθες εταιρείες, δεν έχουν υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση τους:

Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ, C.T.O. Public Company Ltd,  CPI Holdings Public Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Καρυές Επενδυτική Δημόσια Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), A.L. Prochoice Group Public Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης),   SFS Group Public Company Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Rolandos Enterprises Public Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Harvest Capital Management Public Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Cyprus Trading Corporation Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Ermes Department Stores Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Woolworth (Cyprus) Properties Plc (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης),   Liberty Life Insurance Public Company Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Regallia Holdings & Investments Public Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης), Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης),  Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία  Λτδ (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης) και Elma Holdings Public Company Ltd (οι τίτλοι τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης)

 

Σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εισηγμένης εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ, θα μεταταχθούν, από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Επιτήρησης την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, με βάση την παράγραφο 2.2.3(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ, αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου 01/2018, 02/2018, ημερομηνίας 23/1/2018).

 

Παράλληλα, οι τίτλοι της εταιρείας C.T.O. Public Company Ltd, θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην Αγορά Επιτήρησης, λόγω μη υποβολής της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της (30/6/2020), ενώ οι τίτλοι των υπόλοιπων εταιρειών θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης (βρίσκονται ήδη σε αναστολή διαπραγμάτευσης, λόγω μη υποβολής εκκρεμούντων οικονομικών αποτελεσμάτων).

 

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τις εταιρείες Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd, Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία  Λτδ και Elma Holdings Public Company Ltd, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει των προβλεπόμενων στη Νομοθεσία του, για διαγραφή των τίτλων τους από το Χρηματιστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

LIVE
LIVE

11:32 Κύπρος

Ένα στα δέκα εμβόλια που ζήτησαν παίρνουν οι παιδίατροι – Αρχίζει αλλά «σφαγμένη» η διανομή

11:11 Agora

Hμερίδα διάσωσης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

11:06 Πολιτική

Με τιμές και πανηγύρια υποδέχεται ο Ερντογάν τον Τατάρ στην Άγκυρα

10:52 Agora

Επίτιμο διδακτορικό θα απονεμηθεί από το Πανεπιστήμιο Central Lancashire στον έντιμο τέως Γενικό Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη

10:51 Agora

Η Εmirates καλωσορίζει με ασφάλεια τους επισκέπτες στο Ντουμπάι με μια απίστευτη προσφορά στους ναύλους αυτό το χειμώνα

11:35 Αθλητικά

«Εξαπλώνεται ο ιός στην Αϊντχόφεν»

10:49 Κόσμος

Σοκαρισμένη η Γερμανία από τον αιφνίδιο θάνατο του Αντιπροέδρου της Bundestag

10:45 Οικονομία

Έγκριση του προϋπολογισμού «λόγω της κρισιμότητας των στιγμών», ζήτησε ο Υπ. Οικονομικών

10:13 Κύπρος

39 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά - Δείτε τον σχετικό κατάλογο

10:04 Lifestyle

Η Τζένιφερ Άνιστον ψήφισε, πήρε θέση και τα «έχωσε» κανονικά στον Τραμπ

09:55 Πολιτική

Η Τουρκία ξανά στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

11:15 Αθλητικά

«Δεν ξέρω γιατί διάολο δεν μέτρησε το γκολ»

09:51 Κύπρος

Διαχειρίσιμη η κατάσταση στα δημοτικά της Πάφου, λέει ο Αναπληρωτής Δημοτικής Δ. Μικελλίδης

09:45 Υγεία

Ελπιδοφόρα μηνύματα από το εμβόλιο της Οξφόρδης-Είδαν ισχυρή ανοσοαπόκριση σε ηλικιωμένους

09:43 Πολιτική

Έντονη καταδίκη υπουργείου Εξωτερικών για τις αναφορές Ερντογάν για Μακρόν

09:26 Πολιτική

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας του Δήμου Αθηναίων

09:18 Κύπρος

Απάντηση Οδυσσέα Μιχαηλίδη στον Γενικό Εισαγγελέα για τους ελέγχους στο ΚΕΠ

10:55 Αθλητικά

Η κάμερα έπιασε τον Ίσκο να «κράζει» τον Ζιντάν (video)

09:10 Υγεία

Τις πρώτες δοκιμές εμβολίου σε ανθρώπους κατά της Covid-19 ξεκινά το Ισραήλ

09:07 Κόσμος

Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορούνται για «χονδροειδή παραβίαση» και της νέας εκεχειρίας

Όλη η ενημέρωση σε ένα App