Πρόεδρος SSM: Οι τράπεζες θα χρειαστούν περισσότερες προβλέψεις