Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 LIVE ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ ΚΟΥ | 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ LIVE

Έντονες ανησυχίες Διοικητή ΚΤΚ για ενδεχόμενη αλλαγή του πλαισίου εκποιήσεων

Έντονες ανησυχίες για τις προθέσεις πολιτικών κομμάτων για αλλαγή του πλαισίου των εκποιήσεων, εκφράζει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες ενδεχομένως «να οδηγήσουν σε αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις» για τις κυπριακές τράπεζες.
 
Η επιστολή του κ. Ηροδότου απεστάλη χθες, καθώς στην ατζέντα της Ολομέλειας βρίσκεται σειρά προτάσεων νόμου, που αποσκοπούν στην τροποποίηση του περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως νόμου.

Στην επιστολή του, ο κ. Ηροδότου σημειώνει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, ώστε οι σχετικές διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή των αρμόδιων τεχνοκρατών να ολοκληρωθούν και ότι θα πρέπει να διενεργηθεί και η σχετική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία προνοείται από τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.
 
«Παρά τις σημαντικές μειώσεις που έχει καταγράψει ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, το επιτόπιο τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να διατηρεί το δεύτερο ψηλότερο δείκτη ΜΕΧ σε ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Ηροδότου και προσθέτει πως «οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, καθώς και οι οίκοι αξιολόγησης καταγράφουν το εν λόγω γεγονός ως μια από τις πιο σημαντικές ευπάθειες της κυπριακής οικονομίας». Σημειώνει εξάλλου και τις πρόσφατες επισημάνσεις του οίκου Moody’s για το θέμα ως «ενδεικτική της σημασίας που αποδίδεται από τους οίκους αξιολόγησης στο πλαίσιο των εκποιήσεων».
 
Ο κ. Ηροδότου υπενθυμίζει ακόμη ότι οι εν λόγω οργανισμοί καταγράφουν στις εκθέσεις τους ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η αλλαγή στην κουλτούρα των δανειοληπτών σε μια πιο πειθαρχημένη συμπεριφορά τήρησης των υποχρεώσεών τους.
 
«Για να επιτευχθεί μια τέτοια συμπεριφορά χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και σταθερό πλαίσιο ανάκτησης χρεών, περιλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού πλαισίου εκποιήσεων», τονίζει ο Διοικητής της ΚΤΚ και συμπληρώνει ότι «με αυτό τον τρόπο, τόσο οι δανειολήπτες όσο και οι τράπεζες θα στοχεύουν στην επίλυση των μεταξύ τους διαφορών στα αρχικά στάδια για να αποφευχθεί η χρήση των δραστικότερων μέτρων, π.χ. της εκποίησης ακίνητης περιουσίας».
 
Όπως αναφέρει, τόσο οι δανειολήπτες όσο και οι τράπεζες θα έχουν κίνητρο να βρουν μια ορθολογιστική λύση με ένα πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου που θα μπορεί ο δανειολήπτης να εξυπηρετήσει, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ο μεν δανειολήπτης θα χάσει την ακίνητη περιουσία του, η δε τράπεζα θα διατηρεί ένα προβληματικό δάνειο στον ισολογισμό της, για το οποίο θα απαιτείται από τους επόπτες να αναγνωρίζει ζημιές, που θα της επιφέρει το συγκεκριμένο δάνειο, πλήττοντας άμεσα με αυτό τον τρόπο τα κεφάλαια της τράπεζας.
 
«Συνεπώς, εάν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για επίλυση των μεταξύ τους διαφορών ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος της κοινωνικοποίησης των ζημιών εις βάρος των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, κάτι που ως κοινωνία βιώσαμε στο παρελθόν», τονίζει.
 
Παράλληλα, ο κ. Ηροδότου προειδοποιεί ότι «οι συνεχείς αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, ειδικότερα μέσα στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, εντείνουν την αβεβαιότητα των ξένων επενδυτών και οδηγούν τους οίκους αξιολόγησης σε αρνητικές αντιδράσεις, που αναμφίβολα θα επιφέρουν ανεπιθύμητες εξελίξεις για την κυπριακή οικονομία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο».
 
«Παράλληλα, ενδέχεται να προκαλέσουν τις αντιδράσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, περιλαμβανομένου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, γεγονός που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις», υπογραμμίζει ο Διοικητής της ΚΤΚ και επισημαίνει ότι ενέργειες που επηρεάζουν τα κεφάλαια των τραπεζών επηρεάζουν άμεσα τους καταθέτες των τραπεζών.
 
«Η ύπαρξη ικανοποιητικών κεφαλαιακών αποτελεί βασικό συστατικό για να παραμείνουν υγιείς οι τράπεζες και κατ’ επέκταση ασφαλείς οι καταθέσεις. Ως εκ τούτου, ενέργειες που ενδεχομένως να επιφέρουν σημαντικό πλήγμα στα κεφάλαια των τραπεζών, θα αποβούν εις βάρος της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της χώρας μας», υπογραμμίζει.
 
Περαιτέρω ο κ. Ηροδότου τονίζει πως οι εκποιήσεις δεν είναι αυτοσκοπός «αλλά ένα απαραίτητο εργαλείο, το οποίο πρέπει να υπάρχει ώστε να ενθαρρύνονται οι δανειολήπτες να προβαίνουν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις οι οποίες εν τέλει θα αποβαίνουν προς όφελος τους», ενώ επισημαίνει ότι  δεν υπήρξαν εκποιήσεις κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350.000 κατά το τελευταίο τρίμηνο.
 
Υπενθυμίζει εξάλλου ότι η Βουλή έχει ψηφίσει το 2019 τροποποιήσεις στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμο, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2020 και συνεπώς δεν έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να εφαρμοστούν οι εν λόγω τροποποιήσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα.
 
«Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η ΚΤΚ εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφόρων συζητήσεων ή/και προθέσεων που εκφράζονται σε σχέση με πιθανή τροποποίηση του νομικού πλαισίου των εκποιήσεων. Επίσης η ΚΤΚ εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της με τροποποιήσει άλλων νόμων, οι οποίες θα ακυρώσουν το εργαλείο των εκποιήσεων και θα το καθιστούν επί της ουσίας ανενεργό, επιφέροντας τις συνέπειες που αναφέρουμε πιο πάνω», τονίζει ο Διοικητής της ΚΤΚ.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ

LIVE
LIVE

09:58 Οικονομία

Δήμαρχος Λάρνακας: Μέσω του λιμανιού Βασιλικού η εκφόρτωση υγραερίου

09:23 Κύπρος

Η ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας για την πύλη εμβολιασμού-Πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει

09:21 Κύπρος

Σαράντα επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά - Ο κατάλογος

09:17 Αστυνομικά

Καταζητείται για κλοπή μοτοσικλέτας-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

08:23 Κόσμος

Στο έλεος της COVID η Ινδία-Πάνω από 400 χιλιάδες νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο

08:16 Κόσμος

Διθύραμβοι ΠΟΥ σε Μπάιντεν που στήριξε άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια

08:14 Αστυνομικά

Κλειστές και οι δύο λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο λόγω του τροχαίου

08:05 Κύπρος

Κόλλησε πριν καν ανοίξει η πύλη εμβολιασμού

07:39 Κύπρος

Η νέα μας κανονικότητα από τις 10 Μαΐου-Πού παραμένουν οι απαγορεύσεις

07:20 Αστυνομικά

Πήγαν να τον συλλάβουν για κλοπή και βρήκαν φυτώριο κάνναβης στο σπίτι του

07:17 Αστυνομικά

Σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας - Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα

07:01 Αστυνομικά

144 εξώδικα μοίρασε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία

06:58 Κύπρος

Ανοίγει η πύλη εμβολιασμού για τις ηλικίες 35-36

06:54 Κόσμος

Ξεπέρασε τα 3,2 εκατομμύρια θανάτους ο απολογισμός της πανδημίας

06:49 Κόσμος

«Σούπερ-Πέμπτη» εκλογών στη Βρετανία

06:47 Κύπρος

Επιμένει η ζέστη - Και σκόνη στην ατμόσφαιρα

22:32 Κόσμος

Πυροβολισμοί σε αστυνομική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στη Γαλλία - Νεκρός ένας αστυνομικός

22:19 Υγεία

Οι έγκυες με κορωνοϊό ομάδα υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με πορίσματα ημερίδας

22:11 Κύπρος

Τέλος το 8998 – Που θα χρειάζεται το coronapass και που όχι από τη Δευτέρα

21:27 Κύπρος

Ολοκληρώθηκε το Υπουργικό - Οι αποφάσεις για τα μέτρα

10:20 Αθλητικά

«Θετικό πρόσημο θα βάλει το παιχνίδι της 15ης Μαΐου» (Ηχητικό)

08:16 Κόσμος

Διθύραμβοι ΠΟΥ σε Μπάιντεν που στήριξε άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια

08:14 Αστυνομικά

Κλειστές και οι δύο λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο λόγω του τροχαίου

08:05 Κύπρος

Κόλλησε πριν καν ανοίξει η πύλη εμβολιασμού

07:39 Κύπρος

Η νέα μας κανονικότητα από τις 10 Μαΐου-Πού παραμένουν οι απαγορεύσεις

07:20 Αστυνομικά

Πήγαν να τον συλλάβουν για κλοπή και βρήκαν φυτώριο κάνναβης στο σπίτι του

10:05 Αθλητικά

«Με τους απαραίτητους ελέγχους και το Coronapass δεν θα υπάρχει κίνδυνος»

07:17 Αστυνομικά

Σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας - Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα

07:01 Αστυνομικά

144 εξώδικα μοίρασε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία

06:58 Κύπρος

Ανοίγει η πύλη εμβολιασμού για τις ηλικίες 35-36

06:54 Κόσμος

Ξεπέρασε τα 3,2 εκατομμύρια θανάτους ο απολογισμός της πανδημίας

06:49 Κόσμος

«Σούπερ-Πέμπτη» εκλογών στη Βρετανία

09:35 Αθλητικά

«Κάνω την δουλειά μου και αν με θέλουν θα παραμείνω»

06:47 Κύπρος

Επιμένει η ζέστη - Και σκόνη στην ατμόσφαιρα

22:32 Κόσμος

Πυροβολισμοί σε αστυνομική έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών στη Γαλλία - Νεκρός ένας αστυνομικός

Όλη η ενημέρωση σε ένα App