Σύνθημα Πετρίδη για οικονομική αντεπίθεση – Ανάκαμψη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης