Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 LIVE ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕΦ | 07:00 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ LIVE

Πόσα παίρνουν τον μήνα οι υπάλληλοι στην Κύπρο -Ο μέσος όρος από την Στατιστική

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων: 2ο τρίμηνο 2021

Ετήσια Μεταβολή 1,7%

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €1.916 σε σύγκριση με €1.883 το δεύτερο τρίμηνο του 2020, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 1,7%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 εκτιμούνται στα €1.990 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρατηρείται αύξηση 1,1%.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε ως επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 

Σημείωση: Τα στοιχεία από το 1ο τρίμηνο του 2021 είναι προκαταρκτικά.

 

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €2.071 και των γυναικών στα €1.728. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών αυξήθηκαν κατά 3,3% και των γυναικών μειώθηκαν κατά 0,1%.

 

Πίνακας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ορισμοί

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβέςτων υπαλλήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές.

Oι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα (2012-2016) και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (1/9/2011-31/12/2016) και οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (από 01/12/2012), δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές, διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, είναι οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων, έχοντας αφαιρέσει την επίδραση του εποχικού παράγοντα από τα στοιχεία. Για τον υπολογισμό των εποχικά διορθωμένων στοιχείων, χρησιμοποιούνται ειδικές στατιστικές μέθοδοι. Εποχικά διορθωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση στοιχείων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με άλλες περιόδους, όπως για παράδειγμα, την αμέσως προηγούμενη τριμηνία, εκεί, δηλαδή, όπου ο παράγοντας της εποχικότητας επηρεάζει τα στοιχεία.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, είναι η ποσοστιαία μεταβολή των μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Λόγω του ότι η σύγκριση γίνεται μεταξύ αντίστοιχων περιόδων διαφορετικών ετών, δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εποχικά διορθωμένα στοιχεία στη σύγκριση, αφού ο εποχικός παράγοντας είναι ο ίδιος για τις περιόδους που συγκρίνονται.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) είναι η ποσοστιαία μεταβολή των μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Λόγω του ότι ο εποχικός παράγοντας είναι διαφορετικός μεταξύ δύο συνεχόμενων τριμήνων, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία των μέσων μηνιαίων απολαβών στον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής.


Κάλυψη στοιχείων

Κάλυψη Υπαλλήλων

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων μηνιαίων απολαβών, περιλαμβάνουν στοιχεία για όλους τους υπάλληλους για τους οποίους ο εργοδότης κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Εξαιρέσεις στην κάλυψη:

  • Άτομα που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δηλαδή οι οικιακές βοηθοί, δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία.
  • Εξαιρούνται, επίσης, άτομα με απολαβές λιγότερες από το κατώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο όρισε η Στατιστική Υπηρεσία ως ένδειξη για τα άτομα που δεν είχαν κανονική απασχόληση κατά την περίοδο αναφοράς (π.χ. άτομα που έλαβαν μόνο κάποια αναδρομική πληρωμή, άτομα που εργάστηκαν πολύ λίγες ώρες, κτλ.). Το κατώτατο επιτρεπτό όριο απολαβών, αναθεωρείται κάθε έτος, ανάλογα με το επίπεδο του κατώτατου μισθού σύμφωνα με το Περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα.


Έκτακτη μεθοδολογική αναπροσαρμογή

  • Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως του ύψους των απολαβών τους, όσοι πήραν επίδομα στα πλαίσια των Μέτρων Στήριξης των Εργαζομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τον Απρίλιο του 2020 και έπειτα.


Κάλυψη Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Τα στοιχεία καλύπτουν όλους τους τομείς της Κυπριακής Οικονομίας, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών νοικοκυριών.


Συλλογή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση. Ο υπολογισμός των μέσων μηνιαίων απολαβών για το τρίμηνο αναφοράς, βασίζεται στους πρώτους δύο μήνες του τριμήνου.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εργατικό Κόστος και Απολαβές

 

LIVE
LIVE

06:58 Κόσμος

Αποφεύχθηκε για την ώρα το shutdown του ομοσπονδιακού κράτους στις ΗΠΑ

06:55 Κύπρος

Ο Πάπας στην Κύπρο: Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο και η μεγάλη Θεία Λειτουργία στο ΓΣΠ

06:47 Κύπρος

Σκόνη με καταιγίδες και χαλάζι για το Σαββατοκύριακο

22:52 Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον: «Οχυρώνεται» ο πλανήτης – Τι δείχνουν τα δεδομένα

22:35 Κόσμος

ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβολεί 9 φορές και σκοτώνει άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο

22:20 Κόσμος

Γαλλία: Άνδρας ντυμένος νίντζα τραυμάτισε δύο γυναίκες με ξίφος

22:06 Κύπρος

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της Πέμπτης (Πίνακας)

21:54 Κύπρος

Εντοπίστηκαν 257 νέα κρούσματα στα κατεχόμενα

21:30 Κύπρος

Σφοδρές οι αντιδράσεις για τα επεισόδια στα Δημοτικά

21:19 Πολιτική

ΠτΔ: Η επίσκεψη του Πάπα στέλνει ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης

21:04 Κύπρος

Σχεδόν 10.000 εμβολιασμοί την Πέμπτη στην Κύπρο

20:32 Κύπρος

Βόμβα σε δημοτικό: Χάος σε ναό – «Έσπασαν 29 τζάμια» (Βίντεο)

20:18 Κύπρος

Ιστορική επίσκεψη – Μηνύματα αγάπης από τον Πάπα Φραγκίσκο (Βίντεο)

20:11 Κύπρος

538 νέα κρούσματα - Η ανακοίνωση

20:11 Αστυνομικά

Η στιγμή που ελικόπτερο απογειώνεται από τη ΜΜΑΔ για να... σκανάρει τη Λευκωσία (Βίντεο)

19:34 Κύπρος

ΠΟΕΔ: Καταδικάζει κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας και λαμβάνει μέτρα

19:03 Κύπρος

Υπ. Υγείας: Αναβολή χειρουργείων που αφορούν ψυχρά περιστατικά

18:05 Ελλάδα

Ελλάδα: 6.260 νέα κρούσματα και 89 θάνατοι – 704 διασωληνωμένοι

17:27 Πολιτική

Τατάρ: Προσκαλεί τον Πάπα να επισκεφθεί το ψευδοκράτος

17:17 Πολιτική

Ενώπιον της Ολομέλειας εντός Δεκεμβρίου τα νομοσχέδια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

00:20 Αθλητικά

Νίκη με 800αρη Ρονάλντο και την αύρα του Ράνγκνικ

22:20 Κόσμος

Γαλλία: Άνδρας ντυμένος νίντζα τραυμάτισε δύο γυναίκες με ξίφος

22:06 Κύπρος

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της Πέμπτης (Πίνακας)

21:54 Κύπρος

Εντοπίστηκαν 257 νέα κρούσματα στα κατεχόμενα

21:30 Κύπρος

Σφοδρές οι αντιδράσεις για τα επεισόδια στα Δημοτικά

21:19 Πολιτική

ΠτΔ: Η επίσκεψη του Πάπα στέλνει ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης

23:55 Αθλητικά

Τέλος από τη Βάσκο, γυρίζει στον ΠΑΟΚ

21:04 Κύπρος

Σχεδόν 10.000 εμβολιασμοί την Πέμπτη στην Κύπρο

20:32 Κύπρος

Βόμβα σε δημοτικό: Χάος σε ναό – «Έσπασαν 29 τζάμια» (Βίντεο)

20:18 Κύπρος

Ιστορική επίσκεψη – Μηνύματα αγάπης από τον Πάπα Φραγκίσκο (Βίντεο)

20:11 Αστυνομικά

Η στιγμή που ελικόπτερο απογειώνεται από τη ΜΜΑΔ για να... σκανάρει τη Λευκωσία (Βίντεο)

20:11 Κύπρος

538 νέα κρούσματα - Η ανακοίνωση

23:35 Αθλητικά

Ο Νάντο Ντε Κολό έχασε τρεις βολές αλλά προσπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη

19:34 Κύπρος

ΠΟΕΔ: Καταδικάζει κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας και λαμβάνει μέτρα

19:03 Κύπρος

Υπ. Υγείας: Αναβολή χειρουργείων που αφορούν ψυχρά περιστατικά

Όλη η ενημέρωση σε ένα App