Πετρίδης: Η Κύπρος είναι από τις χώρες που έλαβε τα πιο δραστικά μέτρα λόγω της ακρίβειας