Πού προσανατολίζονται Κύπρος και Ελλάδα για κάλυψη του κενού από τον πόλεμο στην Ουκρανία