Πού έχει φτάσει η αύξηση στις τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών