Επιχειρήσεις στη διασκέδαση: Παρά τις υποσχέσεις, λάβαμε ελάχιστα για αντιμετώπιση της πανδήμιας