Διοικητής ΚΤΚ: Επιβράδυνση οικονομίας, εκτόξευση πληθωρισμού