Υποβλήθηκαν οι προσφορές για το δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου