Αλυσιδωτές αυξήσεις σε βασικά αγαθά – Καθόλου αισιόδοξες οι προβλέψεις