Υπουργικό: Ενέκρινε σχέδιο χορηγιών δύο εκ. για αναβίωση της υπαίθρου