Υφυπουργός Τουρισμού: Είμαστε στο 80% των αφίξεων του 2019