Καμία μείωση τιμών πριν από το τέλος του 2023 – Οι εκτιμήσεις για τα καύσιμα