Το Μέλλον της Οικονομίας στο επίκεντρο του Οικονομικού Φόρουμ του CFA Cyprus