Μάιος 2022: Αύξηση 34% σε πωλήσεις πετρελαιοειδών σε σχέση με το 2021